info@istanbulbogaziciokullari.com

Anaokulu Rehberlik

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE REHBERLİK HİZMETLERİ

Okul öncesi kademesinde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin amacı çocukların, psikososyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişimlerinin takibini yapmak ve olumlu yönde geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektir. 

Bunun için öğretmen ve velilerle işbirliği içerisinde çalışmak oldukça önemlidir. Okul öncesi kademesinde çalışan okul psikolojik danışmanlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? Öğrenci ve velilerle yapılacak hangi çalışmalar önem arz etmektedir? Tüm bu soruların cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 8 – (a) Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri; çocuğun kendini tanıması, sosyalleşmesi, özgüven geliştirmesi, sınırlarını keşfetmesi, okula uyum sağlaması, okula ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, yetenek ve ilgi alanları hakkında farkındalık kazanması amacıyla yürütülür.

Yönetmelik ve tecrübelerimiz doğrultusunda ilkokul kademesinde yapılması gereken Rehberlik ve Psikolojik Danışma faaliyetlerini başlıklar halinde inceleyelim.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Bireysel Görüşmeler: Öğretmen ve velilerden gelen geribildirimler doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılabilir. Okul öncesi kademede psikolojik danışmanların en sık karşılaştığı çalışma alanları küçük kas gelişimi, algı ve dikkat gelişimi ve davranış bozukluğudur. Küçük yaş grubu çocuklarla bireysel görüşmeleri yürütmek büyük yaşlara kıyasla daha zorlayıcıdır. Bu sebeple psikolojik danışmanların sık sık resim ve oyun ağırlıklı etkinlikler kullanmaları gerekmektedir. Çocuğun yaptığı resimler ve kurduğu oyunlardan yola çıkılarak onun iç ve dış dünyası hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Elbette çocuğun yaptığı birkaç resim veya kurduğu oyunla kesin bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir.

Anaokulu kademesinde öğrencilere yönelik düzenlediğimiz bazı grup çalışmaları konuları şu şekildedir:

  • Sosyal beceri geliştirme

  • Atılganlık eğitimi

  • Yaratıcılık geliştirme

  • Dikkati güçlendirme çalışmaları (görsel ve işitsel algı)

  • Psiko-motor beceri geliştirme

ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanların her zaman çocukları sınıf ortamında gözlemleme ve takip etme şansı ne yazık ki olmamaktadır. Bu sebeple öğretmenlerle kurulacak diyalog oldukça önemlidir. Öğretmenlerden öğrencilerin gelişimi, gözlemlenen problemler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak faydalı olacaktır. Bu işbirliği okul öncesi kademesindeki öğrencilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden daha verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını temel alarak dönem dönem öğretmenlere yönelik seminer çalışmaları yapmak da faydalı olmaktadır. Okul öncesi dönemde öğretmenlere yönelik düzenlediğimiz bazı seminer konuları şu şekildedir:

  • Okula uyum süreci

  • Davranış sorunları ve uyum problemleri

  • Etkili iletişim

  • Ödül ceza uygulamaları

  • Özel gereksinimli öğrenciler ve BEP hazırlama süreci

VELİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerle yürütülen çalışmalar kadar velilerle yürütülen çalışmalar da önemlidir. Gerekli görülen durumlarda randevu sistemi ile velilerle birebir görüşmeler yapılabilir.