info@istanbulbogaziciokullari.com

Lise Rehberlik

LİSE REHBERLİK

Ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacı, öğrencilerin gelişim dönemine uygun olarak; eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri ile psikolojik danışmanlık hizmetlerini sağlamaktır. Ayrıca veli ve öğretmenler ile yapılacak çalışmalar ile eğitim öğretim faaliyetleri ve olumlu okul iklimi desteklenmiş olacaktır. Ortaöğretim dönemindeki öğrencilerin ergenlik çağında olmaları nedeniyle kendini kabul, tanıma ve kanıtlama çabası kapsamında olabilecek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu dönemde iyiden iyiye önem kazanan sosyal çevre ve gelişen bireysel ve toplumsal değerler bağlamında öğrenciler desteklenmektedir. Bu dönem zorunlu eğitim öğretimin son basamağı olması nedeniyle öğrencilerin üst öğrenim kurumuna devamını sağlamak ve bu bağlamda aldığı kararların kendi yetenek, ilgi ve değerleri ile uyumlu olması için yardımcı olunması esastır. Ayrıca verilen rehberlik hizmetlerinde, çalışılan lise türünün özellikleri de dikkate alınarak düzenlemeler yapılır. Bu dönem öğrencileri ile bireysel ve grup olarak pek çok çalışma yapılabilse de veli çalışmaları da devam etmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları ve dönem özellikleri ile eğitim öğretim takvimiyle uyumlu olacak şekilde veli ve öğretmen müşavirlik hizmetleri de verilmektedir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik, gönüllülük, kişi haklarına ve bireysel farklılıklara saygı konularında hassasiyet gösterilerek okul psikolojik danışman tarafından yürütülmektedir. Okul psikolojik danışmanının yaptığı çalışmalar aşağıda genel hatları ile paylaşılmıştır.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Eğitsel rehberlik kapsamında öğrencilerin okula ve çevreye uyum, okul başarısını artırma ve öğrenmeyi öğrenme başta olmak üzere bireysel ve grup olarak pek çok çalışma yapılmaktadır. Başlıca eğitsel rehberlik çalışmaları şunlardır:

 • Ders ve alan seçimine yardımcı olma
 • Okul başarısının önündeki engellerin keşfi
 • Verimli ders çalışma teknikleri
 • Zamanı etkili kullanma
 • Öğrenmeyi öğrenme
 • Merkezi sınavlar hakkında bilgi
 • Özel eğitim gereksinimli öğrencileri belirleme ve yönlendirme

Mesleki rehberlik kapsamında öğrencilerin mesleki bir karar vermeden önce çalışma yapılacak alanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • İlgi, yetenek ve değerleri fark etme
 • Meslekleri tanıma
 • Mesleklerin gerektirdiği özellikleri fark etme
 • Kişisel özellikler ile uyumlu meslekleri farkına varma
 • Mesleklerin edinilmesinde için gerekli basamaklar
 • Kariyer planı
 • Üniversite gezileri/tanıtımları

Kişisel rehberlik kapsamında yapılabilecek çalışmalar öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Başlıca kişisel rehberlik çalışmaları şunlardır:

 • Ergenlik dönemi güçlükleri
 • Ailevi sorunlar
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Kaygı ve korkular
 • Karar verme güçlüğü
 • Ekonomik güçlükler

VELİ ÇALIŞMALARI

Ortaöğretimde kurumunda çalışan okul psikolojik danışmanları veliler ile veli ve öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bireysel çalışmalar sürdürmektedir.

ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI

okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile seminer dönemleri de dâhil olmak üzere pek çok konuda müşavirlik hizmeti vermektedir. Müşavirlik hizmeti koşullar doğrultusunda geliştirilmesi söz konusu olsa da bazı belli başlı konularda öğretmenler ile bilgi paylaşımı yapmakta ve istişare de bulunmakta fayda görülmektedir. Münferit konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Ergenlik dönem özellikleri
 • Ödül ceza uygulamaları
 • Etkili iletişim
 • Üst öğretim kurumlarına geçiş sistemi
 • Psikolojik danışma ve rehberlik servisine öğrenci yönlendirme esasları ve ilkeleri
 • Sınıf rehberlik hizmetlerinin kalitesini artırma
 • Özel eğitim kapsamındaki çalışmaların verimini artırma