info@istanbulbogaziciokullari.com

Rehberlik Servisi

“Rehberlik, bireye, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımdır.” (Kepçeoğlu, 2001)

Bu tanımlardan hareketle aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz.

  1. Rehberlik bir süreçtir.
  2. Rehberlik bireye yardım etme işidir.
  3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür.
  4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
  5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.